Kulttuuritoiminta-avustukset

Raision kaupungin vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi

ti 2.4.2024 klo 16.00 mennessä

kulttuuritoiminta-avustukset yhdistyksille ja yhteisöille vuodelle 2024.

Avustuksilla tuetaan raisiolaisia kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittavia yhdistyksiä ja yhteisöjä. Avustus voidaan jakaa yleisavustuksena silloin, kun kyseessä on päämerkitykseltään kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys. Kohdeavustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toimintaan sisältyy erilaisia merkittäviä kulttuuri- ja taidehankkeita ja jos toimintaa ei tueta kaupungin muista avustuksista.

Avustusmääräraha 10.000 € jaetaan kokonaisuudessaan yhdellä kertaa.

Ne hakijayhteisöt, jotka ovat saaneet kulttuuritoiminta-avustuksen 2023, tulee liittää hakemukseen asianmukainen selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä. Avustuksen tilitys tehdään erillisellä lomakkeella.

Hakemukset toimitetaan osoitteella Raision kaupunki, kulttuuripalvelut, PL 100/Eeronkuja 2 (kirjastotalo), 21201 Raisio tai sähköpostilla kirjaamo@raisio.fi.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Kulttuuritoiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemus- ja tilityslomakkeita saa Raision kaupungin verkkosivulta ja kirjaston palvelupisteestä, Eeronkuja 2. Lomakkeita ei toimiteta hakijalle postitse.

Lähettämällä tai jättämällä avustushakulomakkeen hakijayhteisön yhteyshenkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn hakemukseen liittyvissä asioissa.

Tietosuojaseloste löytyy: https://www.raisio.fi/fi/tietosuoja

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri