Yleisötilaisuus E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio

Uutiset
E18 Turun kehätien parantamisen tiesuunnittelu etenee. Valmistumassa olevaa tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 13.6. klo 17‒19 Naantalissa. Tervetuloa!
E18 Turun kehätien hankealue välillä Naantali-Raisio.

Väylävirasto laatii tiesuunnitelmaa E18 Turun kehätien (kantatie 40) parantamisesta välillä Naantali‒Raisio. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kaupunkien kanssa. 

Yleisötilaisuudessa esitellään Turun kehätien Naantalin ja Raision alueille suunniteltuja maanteiden, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien, katujen ja yksityisteiden järjestelyjä sekä liikenteen aiheuttamien haittojen torjuntatoimenpiteitä, kuten meluntorjuntaa. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Naantalin alueelle laadittavaa E18 Turun kehätien asemakaavaa ja asemakaavan muutosta.

Yleisötilaisuuden lisäksi yleistä palautetta voi antaa ja kysymyksiä esittää koko tiesuunnitelmavaiheen ajan verkkosivujen palautelomakkeen kautta (https://vayla.fi/naantali-raisio/palaute).

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Yleisötilaisuudessa esiteltävä tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään, että kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie-Juhaninkuja ja parannetaan kaksikaistaisena maantienä välillä Humalistontie-Ruonan yhdystie. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät ja ne korvataan eritasoliittymissä ja rinnakkaisväylillä.

Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Erityisesti tien lähialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittäviä, sillä ne vaikuttavat heidän asumiseensa ja jokapäiväiseen toimintaansa.

Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2023 ja tavoitteena on, että hanke on valmiina toteutettavaksi vuonna 2025.

Yleisötilaisuus 13.6.

Valmistumassa olevaa tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 13.6.2023 klo 17‒19 Naantalissa (Naantalin lukio, Vadstenanpolku 4).

Tiesuunnitelmaluonnos on nähtävillä hankkeen verkkosivuilla

Yleisötilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Muokattu viimeksi
19.12.2023 9:57

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kaupunki ja päätöksenteko
E18 Raision keskusta