Tiesuunnitelma nähtävillä: E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Uutiset
Väylävirasto on laatinut tiesuunnitelmaa E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali‒Raisio. Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen kaupunkien kanssa. Tiesuunnitelma on valmistunut ja suunnitelma-aineisto on nähtävillä 29.9.-30.10.2023.
E18 Turun kehätie välillä Naantali‒Raisio.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta voi jättää virallisia muistutuksia. Linkki nähtävilläoloaineistoon on hankkeen verkkosivuilla: https://vayla.fi/naantali-raisio

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tiesuunnitelmassa esitetään, että kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie-Juhaninkuja ja parannetaan kaksikaistaisena maantienä välillä Humalistontie-Ruonan yhdystie. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset.

Tiesuunnitelman käsittelee ja hyväksyy Traficom. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen kirjataan Traficomille, yhdessä suunnitelman kanssa lähetettävään hyväksymisesitykseen. Traficom tekee suunnitelmasta hyväksymispäätöksen arviolta syksyllä 2024. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Tavoitteena on, että hanke on valmiina toteutettavaksi vuonna 2025. Hankkeen toteutuksesta ei ole vielä tehty rahoituspäätöstä.

Linkki suunnitelmiin: https://www.vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.3141518947.1616911735/nahtavillaolo

Tiedote: Väylävirasto

Muokattu viimeksi
19.12.2023 9:58

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kaupunki ja päätöksenteko
E18 Raision keskusta