Maakuntahallitus vaatii investointirahoitusta E18 Turun kehätielle

Uutiset
Maakuntahallitus esittää lausunnossaan, että E18 Turun kehätielle Raision keskustassa ja Turku–Uusikaupunki -radalle osoitetaan valtion investointirahoitusta. Lisäksi investointiohjelmaan tulee lisätä muut maakunnalle tärkeät hankkeet.
Rekkaruuhkaa Raisiossa E18 väylällä.

Maakuntahallitus vaatii E18 Turun kehätielle ja Turku–Uusikaupunki -radalle valtion investointirahoitusta – väyläverkon investointiohjelmaan lisättävä maakunnan puuttuvat hankkeet 

Väylävirasto on pyytänyt lausuntoa valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2025–2032. Väylävirasto laatii väyläverkon 8-​vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa.

Maakuntahallitus esittää lausunnossaan, että E18 Turun kehätielle Raision keskustassa ja Turku–Uusikaupunki -radalle osoitetaan valtion investointirahoitusta. Lisäksi investointiohjelmaan tulee lisätä muut maakunnalle tärkeät hankkeet.

Investointiohjelmassa mukana olevista isoista kehittämishankkeista E18 Turun kehätie Raision keskustassa on tärkein TEN-​T -​ydinverkon hanke. Kehätiellä satamien kuljetusten ja kaupunkiliikenteen sekoittuminen aiheuttavat ruuhkia. Raision keskustan liikenteen pullonkaula on tarkoitus poistaa rakentamalla mm. maantietunneli sekä risteävän valtatie 8 ylittävä kiertoeritasoliittymä. Eurooppalainen ydinverkkostatus edellyttää kehätien palvelutason nostamista 2020-​luvun loppuun mennessä. Maakuntahallitus vaatii, että hankkeen 235 miljoonan euron rahoituksesta tehdään kokonaisuudessaan päätös kevään 2024 hallituksen kehysriihessä. Lisäksi investointiohjelmassa on varauduttava kehätien Naantalin ja Raision välisen osuuden parantamiseen.

Turku–Uusikaupunki -radan peruskorjaus on mukana investointiohjelmassa. Juuri sähköistetyn radan peruskorjaus tukee vaarallisten aineiden kuljetuksia ja on tärkeä huoltovarmuudelle. Parannus mahdollistaa myös henkilöliikenteen käynnistämisen Turun ja Uudenkaupungin välillä,​ minkä vuoksi hankkeen toteuttamisessa on huomioitava myös henkilöliikenteen vaatimukset.

Investointiohjelmaan tulee lisätä Raisio–Naantali -​radan peruskorjaus ja sähköistys. Varsinais-Suomen alueellisen henkilöjunaliikenteen käynnistäminen on nopeimmin tehtävissä jatkamalla Helsingin ja Turun välisten kaukojunien liikennöintiä Raision kautta Naantaliin.

Liikenne 12 -​suunnitelmasta on rajattu pois suuret raidehankkeet. Koska valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on pitkäjänteinen, yli hallituskausien jatkuva ennakoitava toiminta, tulisi raidehankkeiden valtionrahoitus huomioida osana investointiohjelmaa. Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -​rahoitusvälineestä (CEF2) tulee Tunnin junan lisäksi​ tavoitella TEN-​T-​verkon satamayhteydelle eli E18-​kehätielle ja Raisio–Naantali -​raideyhteydelle rahoitusta.

Varsinais-​Suomen liitto esittää Väyläviraston investointiohjelmaan lisättäväksi:

Raideliikenteen kehittämishankkeet:

 • Tunnin juna,​ Espoo–Salo-​oikorata
 • Tunnin juna,​ Salo–Turku-​kaksoisraide
 • Raisio–Naantali peruskorjaus ja sähköistys

Tieliikenteen kehittämishankkeet:

 • E18 Turun kehätie,​ Naantali–Raisio 
 • Mt 180 Kurkela–Kuusisto (Paraisten väylä/Kaarinan läntinen ohitustie)
 • Vt 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä
 • Vt 9 Lieto–Aura leveäkaistatien nelikaistaistus
 • Kt 52 Salon itäisen ohikulkutien 2. vaihe
 • Vt 10 kääntö Liedon kohdalla
 • Vt 10 liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen

Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen:

 • Saariston rengastiellä pyörätien puuttuvat osat

Tiedote: Varsinais-Suomen liitto. Tiedote kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla

lateral-image-left
Muokattu viimeksi
15.1.2024 10:34

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
E18 Raision keskusta