Hallitusohjelmasta vauhtia E18 Raision keskusta -tiehankkeen käynnistymiseen

Uutiset
Turun kehätie (E18) on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja portti länteen. Kehätiellä on Varsinais-Suomen suurimmat liikennemäärät ja tienkäyttäjien turvallisuutta vaarantavia liittymiä. E18 kulkee kokonaisuudessaan Raision keskustan kautta, jossa liikennemäärät ovat noin 23 000–31 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Havainnekuvassa E18 tieremontin muutokset.

Kehätien remontti parantaa liikenneturvallisuutta, helpottaa pendelöintiä sekä puolittaa liikenteen päästöt alueella. Tieremontissa Raision keskustaa halkova liikenne siirretään tunneliin. Suunnitelmat kehätieremontista (E18 ja E8) ja Raision keskustan tunnelista ovat valmiit. Tieinvestointi on yksi Väyläviraston kärkihankkeista ja strategisen sijaintinsa takia sen rahoitukseen voidaan hakea sotilaallisen liikkuvuuden rahoitusta (CEF).  

Tuoreessa hallitusohjelmassa todetaan, että 12-vuotisen liikenne­järjestelmäsuunnitelman päivitys käynnistetään heti hallituskauden alussa. Väyläverkon investoinnit kohdistetaan kasvun, työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta olennaisimmille väylille. Lisäksi hallitus haluaa hyödyntää täysimääräisesti CEF-rahoitusta ja esittää lisätalousarviomenettelyssä hankkeita jo vuonna 2023. 

- Hallitusohjelmassa on vahva tuki tieinvestointiin. Vuosikymmeniä kestäneen alueellisen vaikutustyön ratkaisun hetket nähdään syksyllä valtion budjetin varmistuessa. E18 on satamayhteyksien solmupiste ja Raision kautta kulkee Suomen tärkein rahtiliikenneyhteys Skandinaviaan. Sen lisäksi, että kehätieremontti tukee Suomen vientiä, se parantaa seudun elinkeinoelämän olosuhteita ja luo entistä vetovoimaisemmat investointiolosuhteet etenkin teollisuudelle, Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio toteaa.  

E18 kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T-tieverkon ydinverkkokäytävään. TEN-T-tieverkko halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi ja Suomi on sitoutunut toteuttamaan väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä. 

Kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa.  

Lue lisää E18 Raision keskusta -hankkeesta 

Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelma valtioneuvoston sivuilla

Muokattu viimeksi
19.12.2023 9:57

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kaupunki ja päätöksenteko
Työ ja yrittäminen
E18 Raision keskusta