Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle mahdollisuuden osallistua monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan. Tavoitteena on vähentää lasten yksinäistä aikaa ilman aikuisen läsnäoloa ja tarjota ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta-aika on klo 8-16 ja koskee virallisia arkikoulupäiviä. Toimintaa ei järjestetä syys- tai kevätlukukauden päätöspäivinä.

Haku lukuvuoden 2024-2025 aamu- ja iltapäivätoimintaan

Hakuaika seuraavalle lukuvuodelle on auki 31.3.2024 saakka. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.  

Perusopetuslain mukaiseen toimintaan otetaan mukaan kaikki hakuaikana hakeneet 1. luokan oppilaat. Mukaan otetaan myös 2. luokan oppilaita, jos ryhmässä on tilaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tullaan järjestämään, mikäli ryhmään on ilmoittautunut 10 lasta tai enemmän. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Ilmoitus paikan saamisesta tulee kotiin postitse toukokuun aikana. Toimintaan voi hakea hakuajan jälkeen vain perustelluista syistä, kuten vanhemman työllistyminen, opiskelu tai muutto paikkakunnalle. Hakuajan jälkeen hakeneet otetaan mukaan vain, jos ryhmässä on tilaa. Hakuajan jälkeen hakevat voivat käyttää tämän sivun lopussa olevaa lomaketta.

Maksut lukuvuonna 2024-2025

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu on 130 €/kk. Vain iltapäivätoimintaan osallistuvien kuukausimaksu on 110 €/kk ja vain aamupäivätoimintaan osallistuvien maksu on 55 €/kk. Maksu sisältää toiminnan, välipalan ja vakuutuksen. Maksut peritään kuukausimaksuna lukuun ottamatta kesäkuuta, josta maksua ei peritä. Laskutusasioissa voitte olla yhteydessä palvelusihteeri Maarit Seppäseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta voi hakea vapautusta, mikäli perheen tulot ovat alle määriteltävän tulorajan.

Lisätietoja maksuvapautuksesta

Paikan irtisanominen

Toimintaan on sitouduttava syyslukukauden ajaksi, mikäli paikka ei ole irtisanottu paikkapäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Perusteettoman irtisanomisen jälkeen toiminnasta laskutetaan vuoden loppuun asti puolet kuukausimaksusta. Perusteeton irtisanominen on mahdollista kevätlukukaudella.

Toimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti edeltävän kuukauden loppuun mennessä. Irtisanominen toimitetaan toimintayksikköön tai suoraan aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Maria Ovaskalle irtisanomislomakkeella tai sähköpostitse. Puhelimitse ja/tai suullisesti jätettyjä ilmoituksia ei huomioida. Toiminta päättyy haluamananne päivänä, mutta toimintamaksu käsitellään täysinä kuukausina.

Toimintayksiköt

Friisilä: friisila.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 486 6598. Tasalankatu 16, 21200 Raisio

Ihala: ihala.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 587 2634. Konsantie 16, 21260 Raisio

Konsa: konsa.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 586 7643. Alikonsantie 2, 21260 Raisio

Krookila: krookila.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 587 2263. Inkoistenkatu 28, 21260 Raisio

Kaanaa: kaanaa.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 589 0185. Orkolantie 5, 21120 Raisio

Kerttula: kerttula.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 588 9439. Kerttulantie 31, 21200 Raisio

Kuloinen: kuloinen.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 587 3584. Keskitie 38, 21280 Raisio

Tikanmaa: tikanmaa.ip-toiminta@raisio.fi puh. 040 588 7184. Kapponkatu 15 b, 21210 Raisio

Veitikanraitti: veitikanraitti.ip-toiminta@raisio.fi  puh. 040 131 8928 tai 040 634 5173.  Sairaalakatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Varhaiskasvatuksen suunnittelija
Organisaatio
Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Yksikkö
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1254
Sähköposti
Address
Kaupungintalo
Sivistystoimiala
Puhelinnumero
Palvelusihteeri
Palvelusihteeri
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

PL 100
21201 Raisio

Location coordinates