Raision kaupungin strategia

Raision kartta animoituna Raision kaupungin strategisia tavoitteita kuvaavilla hahmoilla, ihmisiä, eläimiä, rakennuksia kulkuneuvoja

Missio

Kestävän kasvun rohkea rakentaja

Visio 2035

Raisio on vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki

Arvot

 • Rohkeus
 • Muutosketteryys
 • Kestävyys
 • Avoimuus
 • Osallistavuus

Strategiset teemat ja tavoitteet

Onnistunut strategia perustuu konkreettisiin tavoitteisiin. Raision strategiaan määriteltiin neljä teemaa kaikille niille tavoitteille, joiden avulla ohjataan ketterästi kaupungin matkaa vehreäksi ja vetovoimaiseksi uuden sukupolven kasvukaupungiksi.

Hyvinvointi ja aktiivisuus 

 • Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus
 • Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille
 • Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen
 • Satama-alueen monipuolinen kehittäminen

Elinvoima ja vetovoima

 • Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta
 • Rohkeat kasvuinvestoinnit
 • Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä
 • Joukkoliikenteen kehittäminen

Osallisuus ja toimintakulttuuri

 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
 • Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri
 • Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa
 • Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon

Kestävä kasvu

 • Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa
 • Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
 • Tasapainoinen talous

Näkymä Raision tulevaisuudesta on valoisa

Raision strategia on muodostettu kokoamalla näkemyksiä niin kuntalaisilta kuin kaupungin työntekijöiltä. Kaupungin eri sidosryhmät on osallistettu pohtimaan ajatuksiaan tulevaisuudesta. Näin on voitu piirtää aitoihin mielipiteisiin perustuva kuva tulevaisuuden parhaasta mahdollisesta Raisiosta. 

Raisiossa huolehditaan vastuullisesti sekä ympäristöstä että ihmisistä. Hyvin hoidetut viheralueet tuovat viihtyisyyttä ja kauneutta myös keskustaan, joka nähdään houkuttelevana kohtaamispaikkana kaupunkilaisille. Kun kaupunkirakenteet on suunniteltu toimiviksi kaikenikäisille ja joukkoliikenne kulkee sujuvasti, on Raisiossa helppo liikkua ja saavutettavuus parantuu.

Raision keskeiset sidosryhmät tarkastelevat kaupunkia eri ikäisten silmin. Tärkeimpänä asiana nähdään erilaisten ihmisten tasa-arvoinen huomiointi päätöksenteossa. Tähän päästään avoimella vuorovaikutuksella sekä myönteisen keskusteluilmapiirin avulla. Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan esteettömyys, monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet sekä luontoarvot.

Visio kaupungista syntyi yhteisesti kaikista. Nähdään, että vuonna 2035 Raisio on vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki. Jotta visioon päästään, apuna ovat strategiset tavoitteet. Tavoitteisiin yhdessä pyrkimällä visio toteutuu, ja Raisio voi olla merkityksellinen kaupunki, joka rakentaa rohkeasti kestävää kasvua

Attachments