Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii Raision kaupungin ja paikallisten eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä. Neuvostossa on jäseninä eläkeläisjärjestöjen edustajia sekä Raision kaupungin edustajat. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on kehittää vanhuspalveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja ikääntyneiden asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Vanhusneuvosto pitää yhteyttä Raisiossa toimiviin eläkeläisyhdistyksiin, kuulee asiantuntijoita, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja pyrkii eri tavoin toimimaan raisiolaisen vanhusväestön, eläkeläisjärjestöjen ja kunnallisen päätöksenteon välisenä vaikutuskanavana.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen ja se kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa.

Kokoukset keväällä 2024

  • 15.1.
  • 12.2.
  • 18.3.
  • 22.4.
  • 20.5.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vanhusneuvoston jäsenet 2023 - 2025

Auli Raunio, puheenjohtaja
auli.raunio@dnainternet.net
p. 040 839 1891

Eeva Savola, varajäsen
Raision Seniorit ry

Veijo Mikola, varapuheenjohtaja   
Juhani Hietala, varajäsen
Raision Eläkkeensaajat ry  

Helinä Aaltonen, jäsen                      
Olavi Tuomi, varajäsen
Eläkeliitto Raision yhdistys ry 

Seppo Kalliotie, jäsen                           
Eija Nurmi, varajäsen
Raision Seudun Eläkeläiset ry 

Martti Väisänen, jäsen                              
Marja-Leena Enholm, varajäsen
Raision Eläkeläiset ry  

Heidi Suominen, hyvinvointikoordinaattori
Kaupungin edustaja

Enni Mäkilä, konsernipalveluyksikkö
Sihteeri  

Asiasanat

Ikäihmiset
Demokratia