Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto edistää yhteistoimintaa viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välillä tavoitteenaan edistää kaikenikäisten vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaisneuvosto edistää ja tekee yhteistyötä kaupungin luottamuselinten, viranomaisten, vammaisjärjestöjen, yhdistysten sekä seurakunnan kanssa muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.

Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden jokapäiväisessä elämässä.

Vammaisneuvoston nimeää kaupunginhallitus.

Vammaisneuvostoon voi olla yhteydessä sähköpostitse: vammaisneuvosto@raisio.fi.

Kokoukset keväällä 2024

  • 24.1.
  • 28.2.
  • 20.3.
  • 24.4.
  • 29.5.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vammaisneuvoston jäsenet 2021 - 2025

Helena Eskonmaa, puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
helena.eskonmaa@gmail.com
p. 050 409 4158

Jussi Syrjälä, varapuheenjohtaja
Raision Seudun Invalidit ry

Maarit Virkki
Killin Kehitysvammaisten Tuki ry

Maija Räsänen
Raisio-Naantali Fountain House ry

Katja Saloniitty
Raision Seudun Viittomakieliset ry

Riitta Nikkonen
Sotainvalidien Veljesliiton Raision-Maskun osasto

Päivyt Suhonen
Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Pauli Marjomäki 
Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry

Sari Packalén 
Turun Seudun Hengitysyhdistys ry

Heidi Suominen, hyvinvointikoordinaattori
Kaupungin edustaja

Enni Mäkilä, konsernipalveluyksikkö
Sihteeri