Hyväksyttävät elintarvikelaitokset

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on hyväksyttävä laitokseksi. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa, eikä toimintaa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää. Laitosten valvontaviranomaisena toimii eläinlääkäri.

Hyväksymishakemuksen liitteenä on toimitettava omavalvontasuunnitelma.  Jos laitoksessa tai omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, eläinlääkäri hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Merkittävät puutteet, jotka voivat aiheuttaa riskejä elintarvikkeiden turvallisuudelle, on korjattava ennen laitoksen hyväksymistä.

Eläinlääkäri tekee laitoksen hyväksymisestä kirjallisen päätöksen, joka on maksullinen. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

Toimijan vaihtuminen, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Laitoksen toimijan vaihtumisesta, toiminnan lopettamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viivytyksettä. Näiden ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua. Toimijan vaihtumiseen liittyvän ilmoituksen käsittelystä lähetetään toimijalle todistus.

Jos laitoksessa tehdään rakennuslupaa vaativia rakenteellisia muutoksia tai uuden toiminnanharjoittajan toiminta on olennaisesti erilaista kuin toiminta huoneistossa aikaisemmin, tulee tehdä uusi hyväksymishakemus.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto