Etäkuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan etäpalveluissa on otettu huomioon asiakkaiden mahdollisuudet ja kiinnostus osallistua etäyhteyksillä järjestettävään toimintaan. Palvelu toteutuu erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Etäkuntouttavassa työtoiminnassa:

  • tuetaan osallistujien elämänhallintaa sekä toimintakykyä
  • luodaan päiviin struktuuria
  • mahdollistetaan tavoitteellista työskentelyä

Kaikissa etäkuntouttavissa palvelumuodoissa hyödynnetään vuorovaikutteisuutta ja vertaistukea osallistujien kesken. Asiakkaiden osallistaminen toiminnan suunnitteluun otetaan työmuodoksi alusta lähtien.

Kuntoutujan kanssa voidaan suunnitella jatkopolkuja, joita voivat olla esimerkiksi työkokeilu, opiskelu, työelämä, muu kuntoutus tai eläke.

Jokaisen osallistujan työtoimintapäivän toiminta suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan ja dokumentoidaan asiakaskohtaisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan etämalli on osana Raision kaupungin kuntouttavan työtoiminnan malleja. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa etänä asiakastarpeen pohjalta joko osittain tai kokonaan. Henkilökunta tukee ja ohjaa kuntoutujia heidän yksilöllisissä työllistymispoluissaan. Myös työllisyyspalveluyksikön urasuunnittelupalvelut ovat kuntoutujien käytössä.

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuntouttava työtoiminta