Rekisteröitävät elintarvikehuoneistot

Elintarvikelain mukaan uusista elintarvikehuoneistoista, toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toimijan vaihtumisesta tulee tehdä valvontaviranomaiselle kirjallinen ilmoitus viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai aiottua muutosta. 

Ilmoituksen käsittelystä ja siihen liittyvästä huoneiston rekisteröinnistä peritään taksan mukainen käsittelymaksu. Toimijalle lähetetään kirjallinen todistus rekisteröinnistä.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että huoneisto on elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukainen.

Toimijan on tehtävä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Sähköinen ilmoituspalvelu Ilppa

Rakennusluvan tai toimenpideluvan tarve tulee aina selvittää rakennusvalvonnasta. Jos huoneistossa tehdään rakennuslupaa vaativia rakenteellisia muutoksia tai uuden toiminnanharjoittajan toiminta on olennaisesti erilaista kuin toiminta huoneistossa aikaisemmin, tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä ja

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. vaatemyymälässä tapahtuva makeisten myynti);
  • toimija on yksityinen henkilö (esim. itse leivotun pullan myynti torilla); tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. urheiluseuran grillimakkaranmyynti).

Ruokaviraston ravintolatoiminnan aloitusohjeet

Toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Elintarvikehuoneiston toiminnan lopettamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti terveystarkastajalle viivytyksettä.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto