Omavalvonta

Elintarvikelain (297/2021) mukaan kaikkilla elintarvikealan toimijoilla on oltava omavalvontajärjestelmä. Laadintavastuu on toimijalla, joka on oman toimintansa paras asiantuntija.

Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat. Elintarvikealan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jota toteuttamalla estetään elintarvikehygieeniset riskit ja taataan elintarvikkeiden turvallisuus. Omavalvontasuunnitelma on työväline, jota toteuttamalla yritys itse pyrkii ennaltaehkäisemään asiakasvalituksia, ruokamyrkytyksiä ja varmistaa elintarvikemääräysten toteutumisen. Ohjeistus omavalvontasuunnitelman laatimiseksi löytyy Ruokaviraston sivuilta.Toimija voi toimittaa omavalvontajärjestelmän viranomaiselle ennen ensimmäistä tarkastusta, mutta toimittaminen ei ole pakollista. Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä on kuitenkin oltava tarkastettavissa viimeistään Oiva-tarkastuksen yhteydessä. Omavalvonnan kirjanpito ja muut tallenteet tulee säilyttää siten, että ne ovat elintarvikevalvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvonta tulee pitää ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan.

Liitteet

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto