Elintarvikkeiden ulkomyynti

Ulkomyyntitilalla tarkoitetaan varsinaisten ulkotilojen lisäksi myös sellaista sisätilaa tai sen osaa, jota ei ole hyväksytty tai 1.9.2011 lähtien ilmoitettu elintarvikehuoneistoksi.Toiminnan luonteesta riippuu tarvitseeko toimijan tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Jos kyseessä on yksityishenkilön tai harrastekerhojen harjoittama (ei y-tunnusta), ei elinkeinoon liittyvä ja vähäriskinen toiminta, ei elintarvikehuoneistoilmoitusta tarvitse tehdä.

Kysy terveystarkastajilta, jos et ole varma ilmoituksen tarpeesta oman toimintasi kohdalla.Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Yleisötilaisuus

Suuresta yleisötilaisuudesta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtaikaa yli 500 henkilöä, tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

On tarkoituksenmukaista, että tilaisuuden järjestäjä tekee ilmoituksen kerralla kaikkien tilaisuuteen tulevien elintarvikemyyjien puolesta.

Ammattimaisesti eri tilaisuuksissa kiertävien myyjien tulee tiedottaa tulostaan kyseisen alueen terveystarkastajalle viimeistään 4 arkipäivää ennen tapahtumaa.

Suuressa yleisötilaisuudessa on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein.