Ohjeita omakotitontin varaajalle

Omakotitontin varaaminen

Uusien tonttien markkinointi aloitetaan yksityishenkilöille tarkoitetulla tarjouskilpailumenettelyllä. Tontit on mahdollista joko ostaa tai myös vuokrata. Tarjouskilpailun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet omakotitontit ovat jatkuvasti haettavissa. Kahden tarjouskierroksen jälkeen omakotitontteja voidaan luovuttaa myös yrityksille. Tontit varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tonttien varauspäätökset tehdään noin kahden viikon välein.

Varausmaksu

Kaupungin tehtyä varauspäätöksen, hakijan on maksettava varausmaksu (2,5 % kauppahinnasta) noin kuukauden määräajan kuluessa. Varausmaksu hyvitetään mikäli lopullinen kauppa tai vuokrasopimus tehdään varausajan kuluessa. Varausaika on heti rakennettavissa olevilla tonteilla yleensä noin kolme kuukautta ja muilla tonteilla siihen asti kun tontti on kunnallistekniikan puolesta rakennettavissa. Ellei varaus johda lopulliseen sopimukseen, varausmaksua ei palauteta.

Rakentamisaikaa kolme vuotta

Kaupan tai vuokrasopimuksen ehdot ovat kaupungin normaalien mallien mukaisia. Rakentamisaikaa talon saattamiseen käyttöönotettavaan kuntoon on kolme vuotta kaupantekohetkestä, tai vuokra-ajan alkamisesta, tai siitä kun tontilla voi aloittaa rakentamisen.

Omakotitontteihin liittyvät maksut

Omakotitontin kauppahinnan tai vuokran lisäksi tulevat muut maksut:

  • Vesihuollon voimassa olevat liittymismaksut löytyvät Raision Vesi Oy:n sivuston maksut-osiosta.  Liittymismaksuhinnasto löytyy sivun alalaidasta. 
  • Tonttivesijohdon jatkaminen ja vesimittarin asennuksesta peritään maksu. Maksu määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti.  Palveluhinnasto löytyy sivun alalaidasta.
  • Kaukolämpöliittymismaksu 3 621 € suoritetaan Turku Energia Oy:lle. Arvonlisävero (24%) sisältyy liittymismaksuun. (Niillä tonteilla, joilla liittyminen on mahdollista).
  • Tontin lohkomismaksu 900 €. Suoritetaan kauppahinnan maksamisen yhteydessä, tai ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.
  • Rakennuksen valvonta-, merkitsemis- ja tarkastusmaksut n.1 800-3 000 €, riippuen uudisrakennuksen koosta. Suoritetaan heti rakennusluvan myöntämisen jälkeen.
  • Sähköliittymismaksu n. 2 640 € suoritetaan Caruna Oy:lle. Arvonlisävero (24 %) sisältyy liittymismaksuun. 
  • Tv- ja kiinteistökaapelin liittymismaksu suoritetaan DNA Oyj:lle.

Vuokratontin ostaminen omaksi

Omakotitonttien vuokraajilla on mahdollisuus ostaa vuokraamansa tontti.

Voitte tiedustella alla ilmoitetulta yhteyshenkilöltä vuokratonttinne ostohintaa, tai ilmoittaa halukkuutenne vuokratontin ostamiseen. Tontin ostoanomuksen voi tehdä vapaamuotoisella hakemuksella.

Attachments

Mittausteknikko
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1094
Address
Kaupungintalo