Turku–Uusikaupunki -rata

Turun ja Uudenkaupungin välisellä rataosuudella parannetaan tasoristeysten turvallisuutta, korjataan radan päällysrakennetta ja raiteen tukikerroksia sekä lisätään radan stabiliteettia. Rataosalla on tasoristeyksiä, joilla ei ole varolaitteita. Parannustoimenpiteet koostuvat pääsääntöisesti tasoristeysten poistoista ja tiejärjestelyistä. Suunnitelmassa Raision kohdalla esitetään poistettavaksi yhdeksän tasoristeystä. Poistettavat tasoristeykset ovat Leinikkikuja, Kerrola, Vanhatalo, Uurnatie, Laine, Sippola, Piuhantie, Somersojantie sekä Metsola. Leinikkikujan uusi kevyenliikenteen yhteys osoitetaan asemakaavan mukaisesti Tontinkadun kautta. Kerrolasta kevyenliikenteen kulku on asemakaavan mukaisesti Järätien kautta. Sippolan kohdalle (luontopolku Pähkinämäkeen) on esitetty kevyenliikenteen ylikulkusilta. Uusia rinnakkaisteitä ovat yhteys Somersojantieltä Isosuontielle sekä Uurnatie-Piuhantie.

Hankkeessa on esitetty Kustavintien tasoristeyksen korvaamista uudella ylikulkusillalla. Varsinais-Suomen Ely-keskus laatii myös parhaillaan suunnitelmaa kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Kustavintien varteen, Somersojantiestä Maskun Tanilantien liittymään asti.

Lisätietoa hankkeesta Väylän sivuilla.

Yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 24.10.2023 klo 17.30 kaupungintalon Valtuustosalissa. Tilaisuudessa käsitellään Raision alueelle sijoittuvaa ratasuunnitelmaa ja toimenpiteitä. Yleisötilaisuus on kaikille avoin, eikä edellytä ennakkoilmoittautumista.