Raisio–Naantali -rata

Raision ja Naantalin väliselle rataosuudelle suunnitellaan radan sähköistämistä. Rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia.

Suunnitelmalla pyritään parantamaan turvallisuutta poistamalla ilman varolaitteita olevia tasoristeyksiä. Kyseisellä rataosuudella poistetaan kaksi tasoristeystä, Salovaara ja Kappo. Tasotien liittymä säilyy kevyen liikenteen käytössä, tasoristeykseen asennetaan uudet varolaitteet. Rinnakkaisyhteys rakennetaan Raisiontien ja Lampitien välille. Lisäksi nykyinen Louhelantien liittymä Kaanaantielle poistuu ja yhteys rakennetaan Juolantien kautta.

Ratasuunnitelmien on tavoitteena valmistua vuoden 2024 alkupuolella. Suunnitelmia esiteltiin yleisölle ensimmäisen kerran toukokuussa 2023. 

Lisätietoa hankkeesta Väylän sivuilta.