Tietoa E18-tien parantamisesta

Turun kehätie (E18) on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T -tieverkon ydinverkkokäytävään. TEN-T-tieverkko halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut toteuttamaan TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä.

Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T-tieyhteyttä alempi. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle. E18 kehätie kulkee kokonaisuudessaan Raision keskustan kautta. Raisiossa kehätien parantaminen koostuu kahdesta osahankkeesta.

Hankeosa E18 Raision keskusta käsittää Juhaninkuja-Vesilaitoksentien välisen osuuden. Tälle osuudelle kuuluvat mm. keskustatunnelin rakentaminen, E18 Kehätien / valtatie 8:n eritasoliittymäjärjestelyt sekä rinnakkaistiejärjestelyt. Tiesuunnitelma on valmistunut keväällä 2021. Osuuden arvioitu toteuttamisaika on vuosina 2024-2026. Lue lisää Raision keskustan osuuden kehittämisestä.

Hankeosa Naantali–Raisio käsittää Raisiossa tieosuuden Naantalin ja Raision rajalta Juhaninkujalle. Tälle osuudelle kuuluvat mm. Kaanaan, Krookilan ja Raisionkaaren eritasoliittymät sekä rinnakkaistiejärjestelyt. Tämän hankeosan tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu elokuussa 2021. Osuuden arvioitu toteuttamisaika on vuosina 2027-2029. Lue lisää Naantali–Raision välisen osuuden kehittämisestä.

Lisätietoa E18 Turun kehätiestä Väyläviraston verkkosivuilla.

E18 hankkeet Keskusta ja Naantali-Raisio

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne