E18 Raision keskusta

E18 Raision keskusta-hankkeen tiesuunnitelma hyväksyttiin Traficomissa kesällä 2022. Tiesuunnitelma-aineisto on nähtävillä Väyläviraston sivuilla.

Tiesuunnitelmaratkaisu sisältää mm:

  • pääväylä 2000 m
  • keskustatunneli, pituus n. 432 m
  • E8/E18 eritasoliittymä (3-taso)
  • E8 siirto/madallus
  • Raision keskustan eritasoliittymä
  • rinnakkaistieyhteydet n. 2500 m (Jokilaaksontie, Muinaispellontie, tieyhteys Petterinpellontie - Piilipuunkatu)

E18 Raision keskusta - hankkeen arvioitu aloitusajankohta on v. 2024-25. Aikataulu tarkentuu, kun tiesuunnitelman hyväksymispäätös on tehty ja hankkeelle on myönnetty määrärahat valtion budjetissa. Rakentamisen arvioitu kesto on noin kolme vuotta (väli Juhaninkuja - Vesilaitoksentie). Ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä löytyy Väyläviraston hankesivuilta

E18 Aikataulu

Hankkeen alustava kustannusarvio on 225 M€. Tiesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon mukaan Raision kaupunki osallistuu rakentamiseen n. 15 M€:n osuudella. Raision osuus sisältää katujen, rinnakkaisväylien sekä melusuojauksien rakentamista. Operaattorit (sähkö, tele, kaukolämpö, vesi) vastaavat tarvittavista omien verkostojensa siirroista / uusien linjojen rakentamisista sijoituslupaehtojen mukaisesti. 

Raision kaupungin laatima asemakaava E18 Raision keskusta on lainvoimainen. Asemakaava sekä kaavaselostus löytyvät Paikkatietopalvelusta

Raision kaupunki laatii E18 Raision keskusta –hankkeen edellyttämät katusuunnitelmat.

lateral-image-right
Raision keskustavisio keskuspuisto.

Raision keskustavisio tarjoaa vihreitä kohtaamispaikkoja

Raisiolle on avautumassa ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa kaupungin keskustaa. Keskustaa halkova E18-tie muutetaan tunneliksi 2020-luvulla. Tunnelin myötä kaupungin ytimeen syntyy poikkeuksellisesti uutta maa-aluetta. 

lateral-image-left

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne