Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 692 euron maksukatto. Maksukattoon sisältyvät palvelut ovat tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta 22,80 euron maksu hoitopäivältä. 

Asiakkaan on itse huolehdittava maksujen seurannasta ja säilytettävä alkuperäiset laskut ja maksukuitit. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alle 18-vuotiaiden lasten maksut.

Maksukattoon liittyviin kysymyksiin vastaa Raisiossa: 

Pirjo Jalonen p. 02 434 3001, pirjo.jalonen@raisio.fi

Maksukattoa kerryttävät maksut

 • Käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • Poliklinikkakäynnit
 • Lyhytaikainen laitoshoito (terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitokset)
 • Fysioterapia
 • Sarjahoito
 • Päiväkirurgia
 • Yö- ja päivähoito
 • Kuntoutushoito
 • Ostopalveluna tehtyjen tutkimusten omavastuuosuus
 • Suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut
 • Kotisairaala
 • Tilapäinen kotihoito
 • Maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta

Maksut, jotka eivät kerrytä maksukattoa

 • Suun terveydenhuollon hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja
 • Sairaankuljetus 
 • Lääkärintodistukset
 • Yksityinen terveydenhuolto tai yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • Päivätoiminnan maksut
 • Tulosidonnaiset maksut mukaan lukien kotihoito
 • Maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esim. ammattitaudin ja tapaturmavakuutuksen perusteella

Kelan korvaamille matka- ja lääkekustannuksille on oma kalenterivuosittainen kattonsa. Lisätietoa saa Kelasta.